นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กิจกรรมนักศึกษา

Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 16 November 2007 16:52
Last Login: 21 November 2012 08:44
Ico48
หนุ่ม
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Prawat Wettayaprasit
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
แก้ว
Member Since: 19 November 2007 11:41
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
keroppi
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:25
Last Login: 14 December 2007 13:48
Ico48
แฟร์
Member Since: 25 Febuary 2008 10:39
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ประวิตร
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 June 2011 11:16
Last Login: 30 September 2011 11:34
Ico48
พี่คนนี้ นั้นมีแต่ให้
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:44
Last Login: 23 July 2012 10:36
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 05 August 2020 14:22