นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทันตแพทยศาสตร์

Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 08:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2554 09:31
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 16:32
Ico48
มาโนช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2554 11:15
Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2555 08:49
Ico48
manasupa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 08:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
จุรีย์ - กีเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 13:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
จีระวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
monk
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แม่ตัวด้วง
โรงพยาบาลทันตกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มิถุนายน 2552 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
อรุณศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2552 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 31 ตุลาคม 2554 21:45
Ico48
สาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2555 09:16
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 13:05
Ico48
gadsara
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:42
Ico48
saosao
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2553 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 08:57
Ico48
หญิงหนึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2554 17:41
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35