นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คณะทันตแพทยศาสตร์

Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 08:53
Last Login: 04 October 2011 09:31
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 10 October 2007 14:52
Last Login: 26 June 2012 16:32
Ico48
มาโนช
Member Since: 11 October 2007 09:07
Last Login: 29 August 2011 11:15
Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 11 October 2007 09:47
Last Login: 12 July 2012 08:49
Ico48
manasupa
Member Since: 24 October 2007 08:44
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
จุรีย์ - กีเตอร์
Member Since: 19 November 2007 13:21
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
จีระวรรณ
Member Since: 04 Febuary 2010 09:26
Last Login: 04 Febuary 2010 09:29
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
monk
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 May 2008 12:06
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แม่ตัวด้วง
โรงพยาบาลทันตกรรม
Member Since: 17 October 2008 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
Member Since: 16 June 2009 14:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
อรุณศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
Member Since: 20 October 2009 15:28
Last Login: 31 October 2011 21:45
Ico48
สาว
Member Since: 04 Febuary 2010 09:25
Last Login: 20 June 2012 09:16
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 04 Febuary 2010 13:05
Ico48
gadsara
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 29 July 2010 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:32
Last Login: 04 Febuary 2010 10:42
Ico48
saosao
Member Since: 10 Febuary 2010 11:03
Last Login: 17 September 2010 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
Member Since: 10 Febuary 2010 11:04
Last Login: 01 August 2013 08:57
Ico48
หญิงหนึ่ง
Member Since: 10 Febuary 2010 11:05
Last Login: 22 June 2011 17:41
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 10 Febuary 2010 11:06
Last Login: 01 June 2011 18:35