นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทันตแพทยศาสตร์

Ico48
ใหม่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:07
Ico48
นันทนา
รับราชการ
มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 14:09
Ico48
โอเลี้ยง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 12:31
เข้าระบบเมื่อ: 19 สิงหาคม 2554 14:40
Ico48
นู๋...ทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2553 22:52
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2559 11:01
Ico48
ปทิตตา จันทวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:17
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 11:18
Ico48
เฉลา่ ข้่อผกา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 11:23
Ico48
Angkana Chaowalit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 14:47
Ico48
kavin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2553 11:51
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2553 11:52