นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะพยาบาลศาสตร์

Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
jomkwan suvanmanee
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2555 15:06
Ico48
อ้น_อ้วนกลม
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขานุการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มกราคม 2551 12:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ภูเมศ
พนักงานเงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 07:47
เข้าระบบเมื่อ: 27 เมษายน 2555 09:17
Ico48
sompong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2551 12:12
Ico48
Apinty
ลูกจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แมวเหมียว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 20 ตุลาคม 2551 14:16
Ico48
Lilly
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ปรายศิลป์
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2552 10:42
Ico48
sasa
พนักงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2555 16:14
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2556 16:08