นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คณะพยาบาลศาสตร์

Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
jomkwan suvanmanee
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
Member Since: 30 November 2007 09:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 14 Febuary 2012 15:06
Ico48
อ้น_อ้วนกลม
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขานุการ
Member Since: 17 January 2008 12:50
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ภูเมศ
พนักงานเงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์
Member Since: 13 Febuary 2008 07:47
Last Login: 27 April 2012 09:17
Ico48
sompong
Member Since: 01 May 2008 12:10
Last Login: 01 May 2008 12:12
Ico48
Apinty
ลูกจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
Member Since: 20 June 2008 13:50
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แมวเหมียว
Member Since: 17 October 2008 13:36
Last Login: 20 October 2008 14:16
Ico48
Lilly
Member Since: 30 May 2009 13:40
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ปรายศิลป์
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 May 2009 13:44
Last Login: 30 November 2009 10:42
Ico48
sasa
พนักงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 December 2012 16:14
Last Login: 28 January 2013 16:08