นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Ico48
นาย วิญญู โอชโร
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:00
Ico48
สมจิตร์ แก้วมณี
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 14:25
Ico48
คนแบกเป้
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ดุสดี
รับราชการ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Paranee
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:38
Ico48
บ๊วยเค็ม
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:39
Ico48
จวน จันทนนท์
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:20
Ico48
fit.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:09
Ico48
anat.com
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 15:25
Ico48
dom.com
รับราชการ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:13
Ico48
นาย อาทิตย์ ล่องวิไล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2558 12:34
Ico48
---
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2555 10:49