นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะวิทยาการจัดการ

Ico48
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 23 มีนาคม 2555 08:53
Ico48
เย็นฉ่ำ
รับราชการ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Boonsiri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:38
Ico48
รัชชพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 09 มีนาคม 2555 00:29
Ico48
ชลิตร รัตนะ
ราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
สุวัฒน์ อัครบวร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2551 15:47
เข้าระบบเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2555 15:41
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2551 18:57
เข้าระบบเมื่อ: 16 ธันวาคม 2554 15:14
Ico48
วัลดี ชัยรัตน์
รับราชการ
คณะวิทยาการจัดการ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤษภาคม 2551 19:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Muay
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:53
Ico48
kate
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:44
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:16