นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะวิทยาศาสตร์

Ico48
noknoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แฟร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ฉลวย นนทพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
pum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แสนดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2561 15:18
Ico48
หน่าบาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
วิกุล จิตร์นิยม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แฉล้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ชูศรี มีสุปรีดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นฤมล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
พรอุมา ทองสงฆ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นายธันยโรจน์ อินสุวรรโณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สาวิตรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ปาลิตา สิกะพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
pavarisa
สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2551 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นางอภิวันท์ ธรรมรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2551 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2551 12:09
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สำลีเม็ดใน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มีนาคม 2551 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
supsuthana meesup
อ.สอนภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 เมษายน 2551 08:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33