นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะวิทยาศาสตร์

Ico48
buddy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 เมษายน 2551 11:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เสาวลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 พฤษภาคม 2551 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2555 11:06
Ico48
Micron
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ชฎารัตน์ เสียงชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กรกฎาคม 2551 11:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Ben-Benz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
คุณ ผุสดี มุหะหมัด
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 สิงหาคม 2551 11:08
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:04
Ico48
ดรุณี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ตุลาคม 2551 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2551 15:55
Ico48
miraclebyaum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2551 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Ann-Net
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2551 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2556 12:33
Ico48
ขนมไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2551 15:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ดวงฤดี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2551 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Doraemon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 08:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2552 08:38
Ico48
กล้วยไม้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 22:05
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2555 10:23
Ico48
chal
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
navamon.b
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2552 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 15:39
Ico48
suthasinee yarnpakdee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2552 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 04:26
Ico48
winner
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2553 16:10
Ico48
พิมพาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:13
Ico48
kannika
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 กันยายน 2552 16:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 08:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34