นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะวิทยาศาสตร์

Ico48
นาง สมจิต จิต วิจิตร
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 09:51
Ico48
ชีวิน
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มีนาคม 2555 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 15:27