นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

Ico48
CHAIN OF LOVE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:21
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:11
Ico48
สิรินธร
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2551 19:20
Ico48
จารุณี - ด้วงทองกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2552 11:39
Ico48
ปุ๊กลุก
นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:46
Ico48
กุ๊กกี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2556 06:13
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
kate
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:44
Ico48
แตงกวา
อาจารย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 10:30