นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

Ico48
CHAIN OF LOVE
Member Since: 14 December 2007 13:21
Last Login: 26 March 2012 17:11
Ico48
สิรินธร
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:22
Last Login: 07 January 2008 19:20
Ico48
จารุณี - ด้วงทองกุล
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 23 January 2009 11:39
Ico48
ปุ๊กลุก
นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 14 December 2007 13:46
Ico48
กุ๊กกี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 22 October 2013 06:13
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
kate
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 13:28
Last Login: 14 December 2007 13:44
Ico48
แตงกวา
อาจารย์
Member Since: 21 December 2007 10:27
Last Login: 21 December 2007 10:30