นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ความสวยความงาม

Ico48
ซ้อแปด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 15:41
Ico48
อ้อยควั่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Jazz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32