นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานการประชุม

Ico48
mon-ta-ta
Member Since: 07 January 2008 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
แม่มดน้อย
Member Since: 08 January 2008 14:41
Last Login: 27 August 2012 01:10
Ico48
noy
Member Since: 19 Febuary 2009 14:55
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
warren007
Member Since: 19 Febuary 2009 15:01
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
สุวิมล คงพล
Member Since: 19 Febuary 2009 15:11
Last Login: 01 June 2011 18:34