นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานการเงินและบัญชี

Ico48
กาญจนา ไชยรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เบญจพร เกิดตลอด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:43
Ico48
นาง ดวงเดือน บุญพิพัฒน์
พนักงานเงินรายได้
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี กองธุรการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
พรพรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กองธุรการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 11:14
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:35