นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานทะเบียนประวัติ

Ico48
InViSiBle
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2561 16:22
Ico48
JEE-JEE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 16:18
Ico48
Ja-aE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 15:30