นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานบริการการศึกษา

Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 10:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
sakadaw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2554 13:26
Ico48
พี่ณี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2558 08:54
Ico48
อิสโม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
"แมวเมี๊ยว"
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ธันวาคม 2550 08:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 11:09
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:02
Ico48
สุดา โลมากิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 22:51
Ico48
พรอุมา ทองสงฆ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
มิร่าซัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:48
Ico48
ดนัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ตุลาคม 2552 19:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
suthasinee yarnpakdee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2552 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 04:26
Ico48
kannika
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 กันยายน 2552 16:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
เฉลา่ ข้่อผกา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 11:23
Ico48
ลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 08:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34