นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานบัญชี

Ico48
นะโม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 08:38
Ico48
tum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2551 15:04
Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2551 13:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แก้มป่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2552 16:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2556 16:42
Ico48
เรือจ้างลำเก่า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:19
Ico48
jiap
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2552 14:19