นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
Kittima
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2554 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 10 สิงหาคม 2555 14:14