นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานประชาสัมพันธ์

Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
หัทยา พงศ์ทิพย์พนัส
Member Since: 30 November 2007 13:47
Last Login: 23 October 2012 08:27
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ดอกไม้ราตรี
Member Since: 19 December 2007 13:19
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
บันทึกของฉัน
Member Since: 19 Febuary 2009 10:22
Last Login: 12 September 2011 09:34
Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 10:51
Last Login: 20 September 2016 17:27
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Member Since: 23 Febuary 2009 10:54
Last Login: 18 Febuary 2013 12:56
Ico48
Da Da Aui
Member Since: 23 Febuary 2009 11:02
Last Login: 12 September 2011 15:11
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33