นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานประชาสัมพันธ์

Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
หัทยา พงศ์ทิพย์พนัส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 23 ตุลาคม 2555 08:27
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ดอกไม้ราตรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
บันทึกของฉัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 09:34
Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:51
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2559 17:27
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:56
Ico48
Da Da Aui
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:02
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:11
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33