นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานพัสดุ

Ico48
ชุนัญพัฒน์ สิงห์โต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 05 มิถุนายน 2556 07:56
Ico48
นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 21:59
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 22:00
Ico48
miyashiki
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 11:09
Ico48
นาย วิญญู โอชโร
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:00
Ico48
นันทนา
รับราชการ
มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 14:09