นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานวิเทศสัมพันธ์

Ico48
คุณลูกหมู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
จิ๊งหน่อง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Boong Trang
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2551 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 25 กันยายน 2555 09:54
Ico48
Peace
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2551 13:31
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:42
Ico48
tae tae
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 14:32