นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานอาคารสถานที่

Ico48
กั้ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:54
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 12:54
Ico48
แวฮัสนะห์ อีบุ๊
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
pichit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นาย สิริชัย พลับช่วย
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:18
Ico48
bumoon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 14:05
Ico48
bluethunder
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:52
Ico48
chai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
คุณป้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31