นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 08:53
Last Login: 04 October 2011 09:31
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 10 October 2007 14:52
Last Login: 26 June 2012 16:32
Ico48
manasupa
Member Since: 24 October 2007 08:44
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
Member Since: 11 December 2007 10:23
Last Login: 11 December 2007 10:33
Ico48
Anan Thongnual
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 08 May 2013 17:32