นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ชีวสารสนเทศ

Ico48
หมูอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:39