นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ชีวิต

Ico48
Kaffee Mania
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 08 March 2016 15:42
Last Login: 07 September 2016 09:40