นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ด้านต่างประเทศ

Ico48
ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:53
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:10