นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ตรวจสอบภายใน

Ico48
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2556 13:49
Ico48
Jazz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32