นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ต้นไม้

Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 16:17
Ico48
ไผ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ต้นไม้
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2561 15:13
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2561 13:44