นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ธนัตถ์

Ico48
ninegong
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:23
Last Login: 01 June 2011 18:31