นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นักวิจัย

Ico48
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Member Since: 16 October 2007 09:47
Last Login: 23 March 2012 08:53
Ico48
เชติน
Member Since: 04 December 2009 14:31
Last Login: 05 April 2012 09:26