นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิชาการพัสดุ

Ico48
สาวช่างฝัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
oliang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:35
Ico48
miyashiki
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 11:09
Ico48
navy vy boonthiam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:02
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 12:02
Ico48
ชูศรี มีสุปรีดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
miraclebyaum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2551 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34