นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิชาการอุดมศึกษา

Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 13:53
Ico48
รัชชพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 09 มีนาคม 2555 00:29
Ico48
กุ๊กกี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2556 06:13
Ico48
ตนคอน
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 16:00
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2558 14:11
Ico48
nharmony
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เปาซี วานอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Nitchaya
พนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 12:49
Ico48
วิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2555 11:42
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 10:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ดอกไม้เหล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2559 16:59
Ico48
mon-ta-ta
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
นัฐพงษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มีนาคม 2551 08:56
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2551 08:57
Ico48
กล้วยไม้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:47
Ico48
my_platoo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Piano
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 ธันวาคม 2551 15:27
เข้าระบบเมื่อ: 19 ธันวาคม 2555 16:24
Ico48
Charlie 5 (Tikky)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2553 14:59
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2556 10:51
Ico48
**ซูซี่**
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 12:13
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 10:32
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มีนาคม 2554 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2557 10:24
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 12:23