นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักเทคนิคการแพทย์

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 23:22
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2564 18:17
Ico48
mitochondria
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 19:46
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2557 10:10
Ico48
ศิริ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2555 15:21
Ico48
Saturday
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2552 21:19
เข้าระบบเมื่อ: 28 เมษายน 2559 22:33