นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นักเทคนิคการแพทย์

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 30 October 2020 18:49
Ico48
mitochondria
Member Since: 17 October 2007 19:46
Last Login: 26 August 2014 10:10
Ico48
ศิริ
Member Since: 19 December 2007 14:09
Last Login: 17 Febuary 2012 15:21
Ico48
Saturday
Member Since: 19 November 2009 21:19
Last Login: 28 April 2016 22:33