นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บรรณารักษ์

Ico48
Benjana Thongnuy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 11:20
Ico48
บรรน่ารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 11:58
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 14:56
Ico48
ตัวหนอน...อ้วนกลม
บรรณารักษ์
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 19:07
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2556 08:59
Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 18:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
กุ๊กไก่
รับราชการ
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นุชตัวน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:05
เข้าระบบเมื่อ: 21 มกราคม 2557 15:38
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 23:43
Ico48
แมว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
น้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ไร่ส้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ชูศรี วังศานุวัตร
ข้าราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง หลงอรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:06
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555 17:04
Ico48
จีด้า
รับราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ธันวาคม 2550 12:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 12 เมษายน 2555 16:13
Ico48
mu-nue'
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2554 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2554 10:15
Ico48
พรทิพา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2554 18:29
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:59