นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บริหาร

Ico48
บุญสม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:26
เข้าระบบเมื่อ: 10 สิงหาคม 2554 17:02
Ico48
พิชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 07:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สมชาย
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2554 09:36
Ico48
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ไม่หยุดนิ่ง
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤษภาคม 2551 09:05
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 16:19
Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2556 12:48
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 18:55
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2557 21:28