นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: บริหารงานทั่วไป

Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 28 January 2013 09:08
Ico48
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สวลี
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พาชื่น
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ระเบียบ ลือขจร
รับราชการ
ส่วนราชการ
Member Since: 26 October 2007 10:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
YAOWADEE
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 31 October 2007 13:08
Last Login: 05 September 2011 10:55
Ico48
บุ้ม psu.
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 10:37
Last Login: 05 July 2012 07:19
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
Member Since: 20 December 2007 14:09
Last Login: 15 September 2011 13:37