นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: บริหาร

Ico48
บุญสม
Member Since: 08 October 2007 18:26
Last Login: 10 August 2011 17:02
Ico48
พิชิต
Member Since: 10 October 2007 07:11
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
สมชาย
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 31 August 2011 09:36
Ico48
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
Member Since: 19 December 2007 11:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ไม่หยุดนิ่ง
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 May 2008 09:05
Last Login: 29 January 2013 16:19
Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Member Since: 30 May 2009 14:19
Last Login: 21 November 2013 12:48
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28