นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บัณฑิตศึกษา

Ico48
Tarakorn.P
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2556 00:06
Ico48
kariththa intaradsamee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 18:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
YAOWADEE
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 13:08
เข้าระบบเมื่อ: 05 กันยายน 2554 10:55
Ico48
พี่ณี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2558 08:54
Ico48
Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 มิถุนายน 2563 15:27
Ico48
Nantaporn
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
YaDaMoN
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2551 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 มีนาคม 2555 15:35