นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บุคลากร

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 11:38
Ico48
nadee
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
พรนิภา เล็ก จินดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 24 ธันวาคม 2550 10:41
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
ปัจจัตตัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2553 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2555 10:53
Ico48
PalmMy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 15:24
Ico48
Beaujung
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 เมษายน 2555 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 13:38