นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ประกันคุณภาพ

Ico48
ดวงตาทราย
Member Since: 20 December 2007 14:05
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
จันทร์จ้า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 December 2007 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 January 2008 15:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
บุหงา-ปัตตานี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
Member Since: 07 January 2008 16:44
Last Login: 02 November 2015 14:39
Ico48
สหายนัสรูดีน
Member Since: 22 Febuary 2008 14:57
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 28 January 2013 09:08
Ico48
Ben-Benz
Member Since: 28 July 2008 14:37
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 October 2008 08:52
Last Login: 20 December 2013 10:48
Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Member Since: 30 May 2009 14:19
Last Login: 21 November 2013 12:48
Ico48
ปริรัตน์
Member Since: 25 August 2010 14:50
Last Login: 17 July 2012 20:08
Ico48
gorn
งานประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 01 June 2012 14:44
Last Login: 17 September 2012 08:36
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28