นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ประกันคุณภาพ

Ico48
ดวงตาทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
จันทร์จ้า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
บุหงา-ปัตตานี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2558 14:39
Ico48
สหายนัสรูดีน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 14:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มยุรี
รับราชการ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2556 09:08
Ico48
Ben-Benz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เปตอง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 08:15
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2561 10:58
Ico48
ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2556 10:48
Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2556 12:48
Ico48
ปริรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2553 14:50
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2555 20:08
Ico48
gorn
งานประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 14:44
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 08:36
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 18:55
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2557 21:28