นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ปัญญาของประชาชน

Ico48
Pavinee Chinachoti
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 พฤศจิกายน 2552 16:25
เข้าระบบเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2554 20:11