นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Ico48
เก็บตะวัน
Member Since: 20 June 2008 15:25
Last Login: 13 July 2009 10:35
Ico48
เจาะเวลา...หารัก
Member Since: 20 June 2008 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:33