นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Ico48
เก็บตะวัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2552 10:35
Ico48
เจาะเวลา...หารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33