นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ฝ่ายบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
สุกฤทธิรา รัตนวิไล
Member Since: 16 November 2007 11:26
Last Login: 25 July 2012 15:05