นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายวิจัยและบริการ

Ico48
monkey
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2556 15:52
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 13:37
Ico48
แมว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
จุรีพรรณ
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มีนาคม 2551 10:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
mai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 13:59
เข้าระบบเมื่อ: 28 ธันวาคม 2555 15:10
Ico48
เดโช หวังยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 14:48
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555 15:22
Ico48
เอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 15:16
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555 12:41
Ico48
ชีวิตเปื้อนเหงื่อ
รับราชการ
ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มีนาคม 2558 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2558 11:05